Autor - szczegóły

Bek-Gaik, Bogusława, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, Polska

  • Nr 2(974) (2018) - Artykuły
    Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw – definicja, źródła i proponowane kierunki badań
    Streszczenie  PDF