Autor - szczegóły

Golik, Danuta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Polska

  • Nr 1(925) (2014) - Artykuły
    Perspektywy rozwoju przetwórstwa w sektorze cukrowniczym i mleczarskim w Polsce w świetle zmian WPR do 2020 roku
    Streszczenie  PDF