Autor - szczegóły

Hołuj, Dominika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Polska

 • Nr 5(929) (2014) - Artykuły
  Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania efektywności procesów dostosowania struktur samorządowych do zasięgu obszarów funkcjonalnych na przykładzie Krakowa początków XX wieku
  Streszczenie  PDF
 • Nr 11(935) (2014) - Artykuły
  Miejskie dokumenty planistyczne wobec zmian funkcjonalno‑przestrzennych w obszarze dawnego Wielkiego Krakowa
  Streszczenie  PDF
 • Nr 917 (2013) - Artykuły
  Samorząd miejski Krakowa i Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej
  Streszczenie  PDF
 • Nr 12(948) (2015) - Artykuły
  Zakopiańskie dziedzictwo architektoniczne przełomu XIX i XX wieku jako potencjał rozwoju funkcji turystycznej
  Streszczenie  PDF