Autor - szczegóły

Hołuj, Dominika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, Polska

  • Nr 2(980) (2019) - Artykuły
    Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie. Wybrane doświadczenia krajów europejskich
    Streszczenie  PDF