Autor - szczegóły

Karwoth-Zielińska, Dominika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych, Polska

  • Nr 7(931) (2014) - Artykuły
    Żandarmeria Wojskowa – oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej
    Streszczenie  PDF