Autor - szczegóły

Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Polska

  • Nr 9(945) (2015) - Artykuły
    Preferencyjne porozumienia handlowe – znaczenie dla handlu dobrami i innych dziedzin współpracy Unii Europejskiej z partnerami zagranicznymi
    Streszczenie  PDF