Autor - szczegóły

Babuśka, Ewa Wiktoria, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej, Polska