Autor - szczegóły

Grzegorczyk, Filip, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości, Polska

  • Nr 5(929) (2014) - Artykuły
    Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej
    Streszczenie  PDF
  • Nr 901 (2013) - Artykuły
    Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej
    Streszczenie  PDF