Autor - szczegóły

Główka, Gabriel, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Polska