Autor - szczegóły

Borys, Grażyna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości, Polska

  • Nr 1(937) (2015) - Artykuły
    Główne przyczyny braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych
    Streszczenie  PDF