Autor - szczegóły

Czaja-Cieszyńska, Hanna, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Rachunkowości, Polska

  • Nr 1(995) (2022) - Artykuły
    Uproszczenia wybranych zasad (polityki) rachunkowości w mikro- i małych jednostkach w Polsce – regulacje prawne i błędy poznawcze
    Streszczenie  PDF