Autor - szczegóły

Foryś, Iwona, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Ekonometrii i Statystyki, Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Polska

 • Nr 5(941) (2015) - Artykuły
  Modelowanie aktywności nabywców mieszkań na rynku województwa zachodniopomorskiego
  Streszczenie  PDF
 • Nr 1(949) (2016) - Artykuły
  Badanie aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych
  Streszczenie  PDF
 • Nr 9(957) (2016) - Artykuły
  Teoretyczne i praktyczne aspekty opisu cech jakościowych nieruchomości w modelach regresji wielorakiej wyceny wartości mieszkań
  Streszczenie  PDF
 • Nr 9(957) (2016) - Artykuły
  Porównanie struktury mieszkań w obrocie w wybranych miastach północno-zachodniej Polski
  Streszczenie  PDF
 • Nr 11(971) (2017) - Artykuły
  Porównanie kondycji rynku mieszkaniowego największych polskich miast w różnych fazach cyklu koniunkturalnego
  Streszczenie  PDF