Autor - szczegóły

Mazur-Maślanka, Iwona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, Polska

  • Nr 2(974) (2018) - Artykuły
    Porównanie wskaźników płynności finansowej polskich i czeskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w podziale na mikro-, małe, średnie i duże podmioty gospodarcze
    Streszczenie  PDF