Autor - szczegóły

Marzec, Izabela, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Polska