Autor - szczegóły

Pera, Jacek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

 • Nr 920 (2013) - Artykuły
  Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna
  Streszczenie  PDF
 • Nr 907 (2013) - Artykuły
  Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny
  Streszczenie  PDF
 • Nr 902 (2013) - Artykuły
  Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych
  Streszczenie  PDF