Autor - szczegóły

Borowiec, Jan, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Polska