Autor - szczegóły

Hejnar, Jerzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości Finansowej, Polska

  • Nr 5(929) (2014) - Artykuły
    Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej
    Streszczenie  PDF