Autor - szczegóły

Węgrzyn, Joanna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Polska

  • Nr 913 (2013) - Artykuły
    Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego - analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego
    Streszczenie  PDF