Autor - szczegóły

Walas-Trębacz, Jolanta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania, Polska

  • Nr 5(977) (2018) - Artykuły
    Koncepcje identyfikowania i tworzenia źródeł przewagi konkurencyjnej w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa
    Streszczenie  PDF