Autor - szczegóły

Maj-Waśniowska, Katarzyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych, Polska

  • Nr 1(973) (2018) - Artykuły
    Analiza znaczenia wydatków oświatowych w zależności od kategorii jednostki samorządu terytorialnego
    Streszczenie  PDF
  • Nr 5(977) (2018) - Artykuły
    Funkcjonowanie wybranych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych w warunkach quasi-rynkowych – próba oceny
    Streszczenie  PDF