Autor - szczegóły

Piórkowska, Katarzyna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Strategii i Metod Zarządzania, Polska

  • Nr 6(954) (2016) - Artykuły
    Badania naukowe w zarządzaniu strategicznym - refleksje nad wielowymiarowością konstruktów, pluralizmem metod i badaniami wielopoziomowymi
    Streszczenie  PDF