Autor - szczegóły

Mazurek-Łopacińska, Krystyna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Badań Marketingowych, Polska

  • Nr 909 (2013) - Artykuły
    Ewolucja ram konceptualnych marketingu a zmiany w obszarach, metodach i technikach badawczych
    Streszczenie  PDF