Autor - szczegóły

Koszela, Krzysztof, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów, Polska

  • Nr 11(935) (2014) - Artykuły
    Modele neuronowe wspomagające prognozowanie cen pszenicy konsumpcyjnej na zdecentralizowanym rynku towarowym
    Streszczenie  PDF