Autor - szczegóły

Lipecki, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Polska

  • Nr 4(976) (2018) - Artykuły
    Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej oraz parametrów somatycznych studentów kierunku turystyki i rekreacji wybranych krakowskich szkół wyższych
    Streszczenie  PDF