Autor - szczegóły

Marczewski, Krzysztof, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Ekonomii Stosowanej, Polska

  • Nr 3(981) (2019) - Artykuły
    Znaczenie kursu walutowego i ryzyka kursowego dla eksporterów wyrobów przemysłu przetwórczego w świetle badań ankietowych IBRKK
    Streszczenie  PDF