Autor - szczegóły

Ostasz, Lidia, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Chemii Ogólnej, Polska

  • Nr 912 (2013) - Artykuły
    Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju „Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego
    Streszczenie  PDF
  • Nr 7(967) (2017) - Artykuły
    Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno
    Streszczenie  PDF