Autor - szczegóły

Łojewska, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, Polska

  • Nr 6(978) (2018) - Artykuły
    Zmiany w ustawie o rachunkowości - wybrane zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz próba oceny wywiązywania się podmiotów z nowego obowiązku sprawozdawczego
    Streszczenie  PDF