Autor - szczegóły

Bywalec, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Bankowości, Polska

  • Nr 3(975) (2018) - Artykuły
    Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości mieszkaniowych w bankach na przykładzie Wrocławia
    Streszczenie  PDF