Autor - szczegóły

Jerzemowska, Magdalena, Uniwersytet Gdański, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Polska

  • Nr 2(938) (2015) - Artykuły
    Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
    Streszczenie  PDF