Autor - szczegóły

Ćwiklicki, Marek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Polska