Autor - szczegóły

Rawski, Marek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Marketingu, Polska

  • Nr 3(939) (2015) - Artykuły
    Wykorzystanie metody refleksji strategicznej do oceny możliwości zmian potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa
    Streszczenie  PDF
  • Nr 3(951) (2016) - Artykuły
    Zróżnicowanie źródeł informacji marketingowej w przekroju rodzaju działalności – wyniki badań
    Streszczenie  PDF