Autor - szczegóły

Jadamus-Hacura, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonometrii, Polska