Autor - szczegóły

Kosek-Wojnar, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów, Polska

  • Nr 5(977) (2018) - Artykuły
    Funkcjonowanie wybranych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych w warunkach quasi-rynkowych – próba oceny
    Streszczenie  PDF