Autor - szczegóły

Urbaniec, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

  • Nr 6(942) (2015) - Recenzje i omówienia
    Recenzja książki Anny Grabskiej, Michała Moszyńskiego i Piotra Pysza pt. „Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD"
    Streszczenie  PDF
  • Nr 914 (2013) - Artykuły
    Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
    Streszczenie  PDF