Autor - szczegóły

Bursztyn, Marian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki, Polska