Autor - szczegóły

Kasolik, Michał, Studia Doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

  • Nr 8(956) (2016) - Artykuły
    Weryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych. Zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka
    Streszczenie  PDF
  • Nr 10(958) (2016) - Artykuły
    Weryfikacja wybranych zastosowań hipotezy rynku adaptacyjnego na rynkach finansowych
    Streszczenie  PDF