Autor - szczegóły

Jakubiak, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Zarządzania, Polska