Autor - szczegóły

Brańka, Patrycja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, Polska

  • Nr 12(936) (2014) - Artykuły
    Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich
    Streszczenie  PDF
  • Nr 913 (2013) - Artykuły
    Gospodarka przestrzenna Krakowa. Ocena stanu oraz dotychczasowych działań w zakresie planowania przestrzennego w świetle badań ankietowych
    Streszczenie  PDF