Autor - szczegóły

Drobny, Paweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, Polska

  • Nr 920 (2013) - Recenzje i omówienia
    Recenzja książki „Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej", red. P. Ammerman, A. Gaweł, M. Pietrzykowski, R. Rauktienė, T. Williamson (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012)
    Streszczenie  PDF
  • Nr 5(953) (2016) - Artykuły
    Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne
    Streszczenie  PDF