Autor - szczegóły

Folfas, Paweł, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

  • Nr 9(945) (2015) - Artykuły
    Ugrupowania integracyjne – etap czy bariera globalizacji? Porównawcza analiza wewnętrznej orientacji handlu
    Streszczenie  PDF