Autor - szczegóły

Horosz, Piotr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Polska

  • Nr 4(976) (2018) - Artykuły
    Od klasycznych papierów wartościowych do zdematerializowanych instrumentów finansowych – ewolucja i perspektywy
    Streszczenie  PDF