Autor - szczegóły

Rubaj, Piotr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

  • Nr 5(953) (2016) - Recenzje i omówienia
    Recenzja książki Arthura R. Kroebera pt. „China’s Economy: What Everyone Needs to Know” 
    Streszczenie  PDF