Autor - szczegóły

Gaca, Radosław, Polska

  • Nr 9(957) (2016) - Artykuły
    Teoretyczne i praktyczne aspekty opisu cech jakościowych nieruchomości w modelach regresji wielorakiej wyceny wartości mieszkań
    Streszczenie  PDF