Autor - szczegóły

Lis, Stanisław, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Polska

  • Nr 908 (2013) - Artykuły
    Mechanizmy współfinansowania kosztów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
    Streszczenie  PDF