Autor - szczegóły

Jedynak, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ubezpieczeń, Polska

  • Nr 907 (2013) - Artykuły
    Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością
    Streszczenie  PDF