Autor - szczegóły

Jedynak, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń, Polska

  • Nr 2(980) (2019) - Artykuły
    Pracownicze plany kapitałowe jako instrument mobilizacji dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce
    Streszczenie  PDF