Autor - szczegóły

Kawka, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Kadrami, Polska

  • Nr 9(933) (2014) - Artykuły
    The Relationship between How Compensation Is Configured and the Level and Components of Commitment to Work – Findings Based on Allen and Meyer’s Organisational Commitment Scale
    Streszczenie  PDF (English)