Autor - szczegóły

Maślanka, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Polska

  • Nr 2(974) (2018) - Artykuły
    Porównanie wskaźników płynności finansowej polskich i czeskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w podziale na mikro-, małe, średnie i duże podmioty gospodarcze
    Streszczenie  PDF