Autor - szczegóły

Pauli, Urban, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Polska