Autor - szczegóły

Jarmołowicz, Wacław, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową, Polska

  • Nr 920 (2013) - Recenzje i omówienia
    Recenzja podręcznika akademickiego Stanisława Lisa „Współczesna makroekonomia" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011)
    Streszczenie  PDF